Європейське регіональне бюро Всесвітньої організація охорони здоров’я. Міжнародний семінар з антимікробної резистентності (24-27 лютого, Копенгаген, Данія)

Стійкість до протимікробних препаратів визнана однією з найбільших загроз охороні здоров’я сучасності. Для вирішення цієї складної проблеми, з якою зіткнувся сектор охорони здоров’я, потрібні дії у всіх відповідних галузях – в медицині, ветеринарії, сільському господарстві, охороні навколишнього середовища та освіті. Ці дії необхідно спрямувати на збереження ефективності антибіотиків шляхом запобігання їх нецільового та надмірного вживання, а також за шляхом збору даних для відстеження закономірностей в їх використанні і стійкості.

У Європейському стратегічному плані дій 2011 року з проблеми стійкості до антибіотиків (EUR / RC61 / 14) було представлено сім стратегічних цілей у рамках комплексної відповіді на стійкість до протимікробних препаратів (СПП). З того часу Європейське регіональне бюро ВООЗ надає цільове сприяння країнам-членам у нарощуванні потенціалу щодо вирішення проблем, пов’язаних з СПП.

Продовжуючи роботу по виконанню завдань, визначених планом дій, Європейське регіональне бюро ВООЗ запросило делегатів з 17 країн до участі у восьми програмах, що дало унікальні можливості для обміну досвідом між різними фахівцями, серед яких були мікробіологи, епідеміологи, провізори-фармацевти і практикуючі лікарі.

Міжнародний семінар щодо стійкості до протимікробних препаратів відбувся 24-27 лютого на 2015 року в містечку ООН в Копенгагені, Данія. Україна також взяла участь у семінарі, в особі Айдина Салманова, професора, доктора медичних наук, національного координатора України з антимікробної резистентності та інфекційного контролю, завідувача кафедри мікробіології та епідеміології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Ольги Голубовської, професора, доктора медичних наук (зав.кафедрою інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця), Лариси Яковлеєвої, професора, доктора фармацевтичних наук (Національний фармацевтичний університет), Тетяни Глушкевич (зав. Бактеріологічною лабораторією державної установи «Український центр з контролю і моніторингу захворювань» МОЗ України)

AMR Group Photo
photo_25.02.15_1
Book presentation IMG_3483 Nedret Hans Sergey etc photo_26.02.15_2

Постер України 2015

Leave a comment

Your email address will not be published.

*