Articles

1. Салманов А.Г. Пташиний грип: оцінка протиепідемічних заходів /А.Г.Салманов // СЕС профілактична медицина. –2006.– №2. – С.96-98.

2. Салманов А.Г. Стан захворюваності на внутрішньолікарняні інфекції в Україні на сучасному етапі / А.Г. Салманов, Л.М. Мухарська // Сучасні інфекції. – 2006. – № 3-4. –С.10 -14.

3. Салманов А.Г. Проблеми та шляхи вирішення проблеми епідеміологічного нагляду за внутрішньолікарняними інфекціями у хірургічних стаціонарах / А.Г. Салманов, Л.М. Мухарська // Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне здоров’я; патологія. – 2006. – №3(5). – С.103-108.

4. Салманов А.Г. Визначення рівня розповсюдження інфекцій в області хірургічних втручань із використанням стандартних критеріїв захворювань / А.Г. Салманов // Український журнал екстремальної  медицини імені Г.О.Можаєва. – 2007. – Т. 8. – № 4. – С.49-51.

5. Салманов А.Г. Значение эпидемиологического надзора за внутрибольничными инфекциями в системе инфекционного контроля в стационарах Украины на современном этапе / А.Г. Салманов // Стратегия и тактика борьбы с внутрибольничными инфекциями на современном этапе развития медицины: Материалы международного конгресса, 10-12 октября 2006 г.: тезисы докл. – Москва, 2006 – С.153-154.

6. Салманов А.Г. Епідеміологічний нагляд за інфекціями області хірургічного втручання / А.Г. Салманов // Внутрішньолікарняні інфекції – проблеми епідеміології, клініки, лікування та профілактики: матеріали другої с всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-річчю кафедри дезінфектології та профілактики внутрішньолікарняних інфекцій Харківської медичної академії післядипломної освіти, 23-25 жовтня 2007, Харків. – Харків: ХОГО „НЕТ “ЕкоПерспектива”, 2007. – С.103-104.

7. Салманов А.Г. ВЛІ: рекомендації ВООЗ і світова практика / А.Г. Салманов // СЕС профілактична медицина. – 2006. – № 5. – С.74 -79.

8. Салманов А.Г. Хірургічні ранові інфекції: проблема та шляхи її вирішення/ А.Г.Салманов // СЕС профілактична медицина. – 2007. – № 4. – С.18 –23.

9. Салманов А.Г. Проблеми епідеміологічного нагляду за хірургічними інфекціями та шляхи їх вирішення в Україні / А.Г.Салманов // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Всесвітнього дня здоров’я 2007 р., присвяченого міжнародній безпеці у сфері охорони здоров’я. / Охорона здоров’я України. – 2007. – №1 (25). – С.245-246.

10. Салманов А.Г. Проблеми епідеміологічного нагляду за післяопераційними інфекціями та шляхи їх вирішення / А.Г.Салманов // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика – Київ, 2007. – Випуск 16, кн. 2. – С.851-855.

11. Поліщук О.І., Салманов А.Г. Етіологічна структура хірургічних раньових інфекцій / О.І.Поліщук, А.Г.Салманов, В.М.Яновська, В.В.Тишко //  Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика – Київ, 2007. – Випуск 16, кн. 2. – С.557-561.

12. Салманов А.Г. Епідеміологічний нагляд за інфекціями в області хірургічних втручань та шляхи його удосконалення / А.Г.Салманов // Сучасні інфекції. – 2007. – № 4. – С.66-71.

13. Салманов А.Г. Удосконалення системи епідеміологічного нагляду за інфекціями в ділянці хірургічного втручання / А.Г. Салманов // Інфекційні хвороби. – 2007. – №4 – С.58-61.

14. Салманов А.Г. Фактори ризику інфекції в області хірургічного втручання /А.Г.Салманов // Репродуктивноездоровьеженщины. – 2007. – №5(34). – С.157-159.

15. Салманов А.Г. Гігієна рук у хірургії /А.Г.Салманов // СЕС профілактична медицина. –2008.– №1. – С.34-37.

16. Пономаренко А.М., Салманов А.Г. Відходи медичної установи як чинник передачі внутрішньолікарняних інфекцій / А.М. Пономаренко, А.Г. Салманов // Довкілля та здоров’я. – 2007. – №1(40). – С.41-44.

17. Салманов А.Г. Оптимізація епідеміологічного нагляду за післяопераційними інфекціями / А.Г.Салманов // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2008. – Т. 3, № 1. – С.3-8.

18. Салманов А.Г. Значення мікробної контамінації рани в розвитку інфекцій в області хірургічного втручання / А.Г.Салманов // Український журнал екстремальної  медицини імені Г.О. Можаєва. – 2008. – Т. 9, №1. – С.10-12.

19. Салманов А.Г. Система эпидемиологического надзора за инфекциями в области хирургического вмешательства в Украине. Региональное совещание эпидемиологов и редколлегии журнала «ЭпиНорт», Осло, Норвегия, 2-3 октября 2008 г.

20. Салманов А.Г.Наукове обґрунтування системи епідеміологічного нагляду за інфекціями області хірургічного втручання: автореф.дис.на здобуття наук.ступеня канд.мед.наук: спец.14.02.02 «Епідеміологія» / А.Г. Салманов. – Київ, 2008. – 22 с.

21. Салманов А.Г. Безпека пацієнта щодо ВЛІ – показник якості медичної допомоги / А.Г.Салманов // СЕС профілактична медицина. – 2008. – №3. – С.56-59.

22. Салманов А.Г. Епідеміологічне спостереження за пацієнтами після операції / А.Г. Салманов // Український журнал екстремальної  медицини імені Г.О.Можаєва. – 2008. – Т. 9, № 2. – С.14-17.

23. Салманов А.Г. Санітарно-бактеріологічний контроль у хірургічному стаціонарі / А.Г. Салманов // Український журнал екстремальної  медицини імені Г.О. Можаєва. – 2008. – Т. 9, № 3. – С.25-28.

24. Салманов А.Г. Обов’язкові медичні огляди працівників певних професій. Особова медична книжка / А.Г. Салманов // Кадровик. Трудове право і управління персоналом. – 2008. – №7(25). – С.49-54.

25. Салманов А.Г. Гігієна рук медичних працівників / А.Г. Салманов // Управління закладом охорони здоров’я. –2008. – №9(21). – С.76-82

26. Салманов А.Г. Санітарно-гігієнічний режим у закладах охорони здоров’я / А.Г. Салманов // Управління закладом охорони здоров’я. –2008. – №11(23). – С.78-89.

27. Салманов А.Г. Фактори ризику інфекції в області хірургічного втручання / А.Г. Салманов/ Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2008. –Т. 8, Випуск 1-2 (21-22). – С.247- 249.

28. Салманов А.Г. Удосконалення системи епідеміологічного нагляду за внутрішньолікарняними інфекціями в Україні / А.Г.Салманов // Матеріали наради – семінару з актуальних питань дезінфекційної справи, 03-05 вересня 2008, м. Львів. – Київ, 2008. – С.26-30.

29. Salmanov A. Epidemiological Surveillance Systemfor Surgical Site Infections in Ukraine / EpiNorth, 2008. – No 4, Vol. 9. – P.139.

30. Салманов А.Г. Аналіз етіології та антибіотикорезистентності основних збудників внутрішньолікарняних інфекцій у відділеннях інтенсивної терапії м. Києва / А.Г. Салманов, Ю.І. Налапко // Український журнал екстремальної  медицини імені Г.О. Можаєва. – 2009. – Т.10. № 1. – С.94-100.

31. Салманов А.Г. Стратегія боротьби з ВЛІ у хірургічних стаціонарах/ А.Г. Салманов // СЕС профілактична медицина. – 2009. – № 1.–С.24-27.

32. Салманов А.Г. Організація інфекційного контролю у хірургічних стаціонарах / А.Г. Салманов // Управління закладом охорони здоров’я. – 2009. – №1. – С.44-50.

33. Салманов А.Г. Профілактика післяопераційних гнійно-запальних інфекцій / А.Г. Салманов // Управління закладом охорони здоров’я. –2009. – №2. – С.62-66.

34. Салманов А.Г. Організація обліку та реєстрації внутрішньолікарняних інфекцій / А.Г. Салманов // Управління закладом охорони здоров’я. – 2009. – №3. – С.63-67.

35. Салманов А.Г. Порівняльний аналіз основних збудників інфекцій ділянки хірургічного втручання у стаціонарах м. Києва / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський О.І. Поліщук, О.В. Покас // Хірургія України. – 2009. – №1(29). – С.32-35.

36. Салманов А.Г. Антисептичні та дезінфікуючі засоби у профілактиці внутрішньолікарняних інфекцій / А.Г. Салманов // Управління закладом охорони здоров’я. – 2009. – №4. – С.65-67.

37. Салманов А.Г. Записи в особовій медичній книжці працівника / А.Г. Салманов // Управління закладом охорони здоров’я. – 2009. – №4. – С.79-80.

38. Салманов А.Г. Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій в акушерському стаціонарі / А.Г. Салманов // Управління закладом охорони здоров’я. – 2009. – №5. – С.63-68.

39. Салманов А.Г. Аналіз захворюваності на внутрішньолікарняні інфекції в Інституті раку / А.Г. Салманов, М.О. Йосипенко, В.А. Пономаренко // Хірургія України. – 2009. – №2(30). – С. 83-86.

40. Салманов А.Г. Санітарно-гігієнічний та протиепідемічний режим у стоматології / А.Г. Салманов // Управління закладом охорони здоров’я. – 2009. – №6. – С.90-96.

41. Салманов А.Г. Відповіді на найпоширеніші запитання про свинячий грип/ А.Г. Салманов // Управління закладом охорони здоров’я. –2009. – №6. – С.102-104.

42. Салманов А.Г. Стратегія раціональної антибіотикопрофілактики в хірургії/ А.Г. Салманов // Управління закладом охорони здоров’я. – 2009. – №7. – С.57-65.

43. Салманов А.Г. Санітарно-протиепідемічний режим у стаціонарах соматичного профілю/ А.Г. Салманов // Управління закладом охорони здоров’я. – 2009. – №8. – С.47-55.

44. Салманов А.Г. Санітарно-протиепідемічний режим у дитячих інфекційних закладах охорони здоров’я/ А.Г. Салманов // Управління закладом охорони здоров’я. – 2009. – №9. – С.52-60.

45. Салманов А.Г. Антибіотики у профілактиці нозокоміальних гнійно-запальних інфекцій в хірургії / А.Г. Салманов // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2009. – Т. 4, № 2. – С.4-9.

46. Бодня Е.И., Салманов А.Г. Внутрибольничные паразитозы: матеріали  науково-практичного семінару «Паразитарні інвазії та їх профілактика» (Харків 2-3 липня 2009 р.) / М-во охорони здоров’я, Харківська медична академія післядипломної освіти [та ін.] – Харків.: Міжнародний медичний журнал, 2009. – С.16-22.(Спец.вип.).

47. Салманов А.Г. Удосконалення системи епідеміологічного нагляду за внутрішньолікарняними інфекціями в Україні: матеріали  наради-семінару з актуальних питань дезінфекційної справи (м. Луцьк 22-24 вересня 2009 р.) / М-во охорони здоров’я, Центральна санітарно-епідеміологічна станція [та ін.] – Київ, 2009. – С.8-12.

48. Салманов А.Г. Санітарно-протиепідемічний режим у протитуберкульозних закладах/ А.Г. Салманов // Управління закладом охорони здоров’я. – 2009. – №10. – С.53-68.

49. Салманов А.Г. Критерії визначення інфекцій області хірургічного втручання/ А.Г. Салманов // Управління закладом охорони здоров’я. – 2009. – №11. – С.60-77.

50. Салманов А.Г. Санітарно-протиепідемічний режим в амбулаторно-поліклінічних закладах для дорослих/ А.Г. Салманов // Управління закладом охорони здоров’я. – 2009. – №12. – С.58-66.

51. Salmanov A. Surgical site infections and antibiotic resistance of causal agents in the hospitals of Kiev, Ukraine. EpiNorth, – 2009, 10(3):120-127.

52. Салманов А.Г. Протиепідемичний режим у дитячий поліклініці / А.Г. Салманов // Управління закладом охорони здоров’я. – 2010. – №1. – С.53-63.

53. Марієвський В.Ф., Салманов А.Г. та ін. Аналіз етіології та антибіотикорезистентності основних збудників нозокоміальних гнійно-запальних інфекцій в хірургії. / В.Ф. Марієвський, А Г. Салманов, С.І. Доан С.І. [та ін.] // Український журнал екстремальної медицини імені Г.О.Можаєва. – 2010. – Т.11. – №2. – С.78-85.

54. Салманов А.Г. Аналіз етіологічної структури збудників нозокоміальних інфекцій у хірургічних стаціонарах України в 2009 р. / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський, С.І. Доан // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2010. – Т. 5., №3. – С.120-125.

55. Салманов А.Г. Антибіотикорезистентність основних збудників нозокоміальних гнійно-запальних інфекцій у стаціонарах хірургічного профілю / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський, С.І. Доан, Ю.І. Налапко, О.М. Рубан. // Український журнал екстремальної медицини імені Г.О.Можаєва. – 2010. – Т.11. – №1. – С.106-112.

56. Салманов А.Г. Аналіз етіології і антибіотикорезистентності основних збудників внутрішньолікарняних інфекцій у хірургічних стаціонарах / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський, Ю.І. Налапко // Український журнал екстремальної медицини імені Г.О.Можаєва. – 2010. – Т.11. – №3. – С.48-55.

57. Салманов А.Г. Инфекции в области хирургического вмешательства и антибиотико-резистентность их возбудителей в стационарах Киева // Инфекционный контроль. – 2010. – №1 (33). – С.3-7.

58. Салманов А.Г. Глобальна проблема сучасної медицини /А.Г.Салманов // СЕС профілактична медицина. –2010.– №2. – С.20-26.

59. Марієвський В.Ф., Салманов А.Г. та ін. Аналіз етіології нозокоміальних гнійно-запальних інфекцій в хірургічних стаціонарах України / В.Ф. Марієвський, А.Г. Салманов, С.І. Доан, О.І. Поліщук // Внутрішньолікарняні інфекції та методи визначення механізмів резистентності їх збудників до антимікробних препаратів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 25-26.05.2010, тези доповідей учасників конференції. – Київ, 2010. – С.12-15.

60. Салманов А.Г. та ін.Актуальные вопросы эпиднадзора за ВБИ /А.Г.Салманов, А.В. Дехтярь, Е.В. Морозова Е.В. [та ін.]. // Внутрішньолікарняні інфекції та методи визначення механізмів резистентності їх збудників до антимікробних препаратів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 25-26.05.2010, тези доповідей учасників конференції. – Київ, 2010. – С.22-24.

61. Марієвський В.Ф., Салманов А.Г. та ін. Аналіз етіологічної структури збудників гнійно-запальних інфекцій у хірургічних стаціонарах України в 2008 р. / В.Ф. Марієвський, А.Г. Салманов, С.І. Доан [та ін.]. // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2010. – Т.5, №1. – С.162-169.

62. Салманов А.Г., Морозова Е.В., Дехтярь А.В. [та ін.]. Обоснование необходимости мониторинга за дезрезистентностью микроорганизмов в ЛПУ. / А.Г. Салманов, Е.Н. Морозова, А.В. Дехтярь [та ін.]. // Матеріали Всеукраїнської наради-семінару з актуальних питань дезінфекційної справи, 14-16.09.2010, тези доповідей учасників наради – семінару. – Полтава, 2010. – С.12-14.

63. Лазоришинець В.В., Марієвський В.Ф., Салманов А.Г. Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Pseudomonas aeruginosa у хірургічних стаціонарах України в 2009 році / В.В. Лазоришинець, В. Ф. Марієвський, А.Г. Салманов // Харківська хірургічна школа. – 2010. – №6 (44). – С.71-75.

64. Марієвський В.Ф., Поляченко Ю.В., Салманов А.Г. та ін. Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Staphylococcusaureusв хірургічних стаціонарах України в 2009 р. / В.Ф. Марієвський, Ю.В. Поляченко, А.Г. Салманов [та ін.] // Клінічна хірургія. –2010. – №9. – С.31-35.

65. Марієвський В.Ф. Салманов А.Г., Доан С.І. Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Enterococcusfaecalisу хірургічних стаціонарах України у 2009 р. / В.Ф. Марієвський, А.Г. Салманов, С.І. Доан // Укр. Мед. Часопис. – 2010. – №5(79). – С.123-126.

66. Салманов А.Г. Антибіотикорезистентність клінічних штамів Esherichiacoliв хірургічних стаціонарах України в 2009 році / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський, С.І. Доан // Експеріментальна і клінічна медицина. – 2010. – №3 (48). – С.137-142.

67. Салманов А.Г. Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Enterococcusfaecalisв хірургічних стаціонарах України у 2008 р. / А.Г.Салманов, В.Ф.Марієвський, С.І.Доан // Український нейрохірургічний журнал. – 2010. – №4(52). – С.57-63.

68. Салманов А.Г. Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Pseudomonasaeruginosaв хірургічних стаціонарах України в 2008 р. / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський, С.І. Доан // Шпитальна хірургія. – 2010. – №3. – С.86-89.

69. Салманов А.Г. Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Escherichia coli в хірургічних стаціонарах України в 2008 р. / А.Г.Салманов, В.Ф.Марієвський, С.І.Доан // Хірургія України. – 2010. – №4(36). – С.78-83.

70. Салманов А.Г.Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Staphylococcusaureusв хірургічних стаціонарах України в 2008 р. / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський, С.І. Доан // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2010. –Т. 5, №4. – С.61-68.

71. Салманов А.Г. Аналіз етіологічної структури збудників нозокоміальних інфекцій в хірургічних стаціонарах України / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський, С.І. Доан // Інфекційні хвороби. – 2010. – № 3. – С.59-66.

72. Салманов А.Г. Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів  Enterobacterspp. в хірургічних стаціонарах Україні в 2009 р./ Салманов, В.Ф. Марієвський, С.І. Доан // Сімейна медицина. – 2010. – №4(34). – С95-100.

73. Салманов А.Г. Антибіотикорезистентність основних збудників хірургічних інфекцій./ А.Г.Салманов, В.Ф. Марієвський, С.І. Доан // Збірник наукових праць головного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ», МО України. Київ, 2010. – Випуск 16. – С.391-398.

74. Салманов А.Г. Передача антибіотикорезистентних патогенів нозокоміальних інфекцій / А.Г. Салманов // Український журнал екстремальної медицини імені Г.О. Можаєва. – 2010. – Т.11. – №4. – С.22-27.

75. Салманов А.Г. Резистентність бактерій до антисептиків та дезінфікуючих засобів / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський, М.К. Хобзей // Укр.Мед.Часопис. – 2010. – №6 (80). – С.51-56.

76. Салманов А.Г. Руки медичного персоналу фактор передачі  резистентних збудників нозокоміальних інфекцій / А.Г. Салманов // Ліки України. – 2010. – №4. – С.22-27.

77. Салманов А.Г. Епідеміологічне значення гігієни рук в хірургічних стаціонарах / А.Г. Салманов // Здоровье женщины. – 2010. – №9. – С56-63.

78. Салманов А.Г. Аналіз етіологічної структури збудників нозокоміальних інфекцій у хірургічних стаціонарах України в 2009 р. / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський, С.І. Доан // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2010. – Т. 5, №3. – С.120-125.

79. Салманов А.Г. Роль забруднення навколишнього середовища в лікарні, як фактор ризику передачі антибіотикорезистентних бактерій. / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвській // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2010. – Т. 14, №2. – С.285-293.

80. Салманов А.Г. Організація роботи мікробіологічної лабораторії. / А.Г. Салманов // Медична практика: організаційні та правові аспекти. – 2010. – №1. – С.35-41

81. Салманов А.Г. Раціональний підхід до заходів знезараження. / А.Г. Салманов // Медична практика: організаційні та правові аспекти. – 2010. – №3. – С.44-47.

82. Салманов А.Г. Чинники ризику інфекцій, які пов’язани з хірургічною практикою. / А.Г.Салманов // Медична практика:організаційні та правові аспекти. – 2010. – №4. –С.36-39.

83. Салманов А.Г. Мікробна контамінація антисептичних засобів. / А.Г. Салманов // Медична практика: організаційні та правові аспекти. – 2010. – №5. – С.33-35.

84. Салманов А.Г. Санітарно-протиепідемічний режим у закладах охорони здоров’я / А.Г. Салманов // Медична практика:організаційні та правові аспекти. – 2011. – №2. – С.60-64.

85. Салманов А.Г. Чи представляє собою ризик лікарняне середовище для передачі резистентних бактерій? / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвській // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2011. – Т.12, №1. – С.47-52.

86. Салманов А.Г. Мікробна контамінація антисептичних та дезінфікуючих засобів у хірургічних стаціонарах / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський // Укр.Мед.Часопис. –2011. – № 1 (81). – С.111-116.

87. Салманов А.Г. Контамінація мультірезистентними бактеріями об’єктів лікарняного середовища. / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвській // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2011. –Т. 6, №1. – С.173-176.

88. Салманов А.Г. Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Enterobacterspp. у хірургічних стаціонарах в 2008 році. / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський, С.І. Доан // Харківська хірургічна школа. – 2011. – №1(46) – С.61-65.

89. Салманов А.Г. Динаміка поширення резистентних нозокоміальних штамів Escherichia coli в стаціонарних відділеннях хірургічного профілю. / А.Г. Салманов, В.В. Бойко, І.А. Тарабан, В.Ф. Марієвський, І.В. Іоффе, Ю.І. Налапко // Український журнал екстремальної медицини імені Г.О. Можаєва. – 2011. – Т. 12, №4. – С.124-130.

90. Салманов А.Г. Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Enterobacter spp. в хірургічних стаціонарах України. / А.Г. Салманов, В.В. Бойко, І.В. Іоффе, Ю.І. Налапко, І.А. Тарабан // Український журнал екстремальної медицини імені Г.О. Можаєва. – 2011. – Т. 12, №4. – С.131-138.

91. Салманов А.Г. Оптимізація забезпечення гігієни рук медичного персоналу хірургічних стаціонарів / А.Г. Салманов // Укр. Мед. Часопис. – 2011. – №2(82). – С.85-92.

92. Салманов А.Г. Стратегія боротьби з антибіотикорезистентністю в Україні. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції,  присвяченої Всесвітньому дню здоров’я 2011 р. «Резистентність до протимікробних препаратів та її глобальне поширення», 7-8.04.2011, Київ-2011. // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2011. – №1 (13). – С.210-213.

93. Салманов А.Г. Антибіотикорезистентність штамів S.aureus, виділених від хірургічних хворих, які перебували у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії хірургічних стаціонарів України в 2008 році / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський // Україна.Здоров’я нації. – 2011. –  №1. – С.83-88.

94. Лазорищинець В.В., Марієвський В.Ф., Салманов А.Г. Антибіотикорезистентність клінічних штамів Enterobacterspp. в хірургічних стаціонарах Україні в 2010 р. / В.В. Лазорищинець, В.Ф. Марієвський, А.Г. Салманов, М.К. Хобзей, І.С. Зозуля // Ліки України плюс. – 2011. – №1(5). – С.34-38.

95. Марієвський В.Ф. Салманов А.Г., Хобзей М.К. Антибіотикорезистентність клінічних штамів Enterococcusfaecalisв хірургічних стаціонарах Україні в 2010 р./. В.Ф. Марієвський, А.Г. Салманов, М.К. Хобзей // Укр. Мед. Часопис. – 2011. – №3 (83). –С.119-122.

96. Салманов А.Г. Антибіотикорезистентність клінічних штамів Staphylococcus aureus  в хірургічних стаціонарах Україні в 2010 р./ А.Г. Салманов, В.В. Лазорищинець, В.Ф. Марієвський // Хірургія України. – 2011. – №3(39). – С.26-31.

97. Салманов А.Г. Антибіотикорезистентність клінічних штамів Escherichia coliв хірургічних стаціонарах Україні в 2010 р./ А.Г. Салманов, М.К. Хобзей, В.Ф. Марієвський // Укр. Мед. Часопис. – 2011. – №4(84) – VII/VIII. – С.124-128.

98. Салманов А.Г. Моніторинг за резистентністю мікроорганізмів до антибіотиків, як необхідна складова епіднагляду за внутрішньолікарняними інфекціями / А.Г. Салманов // Профілактична медицина. – 2011. – №2(14). – С.9-17.

99. Салманов А.Г. Роль антимікробних препаратів у хірургії / А.Г. Салманов // Медична практика:організаційні та правові аспекти. – 2011. – №4. – С.44-47.

100. Салманов А.Г. Оптимізація контролю за антибіотико-резистентністю у хірургічних стаціонарах / А.Г. Салманов / Хірургічна перспектива. Всеукраїнський збірник наукових праць. – 2011. – №1. – С.76.

101. Салманов А.Г. Хірургічні інфекції: Монографія / А.Г.Салманов. – К. Кондор. – 2011. – 374 с.

102. Салманов А.Г., Марієвський В.Ф. Проблема антибіотикорезистентності та шляхи їх вирішення в Україні. / А.Г. Салманов, В.Ф. Мариевский // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Внутрішньолікарняні інфекції та резистентність їх збудників до антимікробних препаратів», 29-30.09.2011, – Київ, Україна.

103. Марієвський В.Ф., Салманов А.Г. Проблема внутрішньолікарняних інфекцій та резистентності їх збудників до антимікробних препаратів. / В.Ф. Мариевский, А.Г. Салманов // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Внутрішньолікарняні інфекції та резистентність їх збудників до антимікробних препаратів», 29-30.09.2011, – Київ, Україна.

104. Морозова Н.С., Салманов А.Г. Перспективы направления совершенствования эпиднадзора за внутрибольничными инфекциями. / Н.С. Морозова, А.Г. Салманов // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Внутрішньолікарняні інфекції та резистентність їх збудників до антимікробних препаратів», 29-30.09.2011, – Київ, Україна.

105. Салманов А.Г. Проблеми антибіотикорезистентності в хірургії. / А.Г. Салманов, К.М. Легеза, О.М. Рубан // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Внутрішньолікарняні інфекції та резистентність їх збудників до антимікробних препаратів», 29-30.09.2011, – Київ, Україна.

106. Салманов А.Г. та ін. Актуальные вопросы эпиднадзора за внутрибольничными инфекциями. / А.Г. Салманов, А.В. Дехтярь, Е.В. Морозова [та ін.].// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Внутрішньолікарняні інфекції та резистентність їх збудників до антимікробних препаратів», 29-30.09.2011, – Київ, Україна.

107. Карманова Г.И., Салманов А.Г. та ін. Дезинфектологические аспекты борьбы с внутрибольничными инфекциями в современных условиях. /Г.И. Карманова, А.Г. Салманов, А.В. Дехтярь, Е.В. Морозова [та ін.]. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Внутрішньолікарняні інфекції та резистентність їх збудників до антимікробних препаратів», 29-30.09.2011, – Київ, Україна.

108. Лазорищінець В.В., Салманов А.Г. та ін. Антибіотикорезистентність клінічних штамів  Pseudomonasaeruginosa, виділених в хірургічних стаціонарах України в 2010 році / В.В. Лазорищінець, А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський, М.К. Хобзей / Здоров’я нації. – 2011. – №2 (18). – С.162-169.

109. Салманов А.Г. Чинники, які впливають на якість дезінфекції та стерилізації. / А.Г. Салманов // Медична практика: організаційні та правові аспекти. – 2011. – № 6. – С.53-56.

110. Салманов А.Г. Організація дезінфекційних заходів та критерії оцінки якості їх проведення. / А.Г. Салманов // Медична практика: організаційні та правові аспекти. – 2011. – № 7. – С.30-34.

111. Салманов А.Г. Гігієна лікарняного середовища. / А.Г. Салманов // Медична практика: організаційні та правові аспекти. – 2011. – № 8. – С.54-56.

112. Салманов А.Г. Інфекційний контроль в хірургії: Монографія /А.Г.Салманов, В.Ф. Марієвський. – К.: Ніка-Центр. – 2011. – 272

113. Салманов А.Г. Організація роботи перинатальних центрів / А.Г. Салманов // Медична практика: організаційні та правові аспекти. – 2011. – № 9. – С.48-52.

114. Салманов А.Г. Санітарно-гігієнічні вимоги щодо експлуатації перинатальних центрів / А.Г. Салманов // Медична практика: організаційні та правові аспекти. – 2011. – №10. – С.43-48.

115. Салманов А.Г. Поводження з відходами лікувально-профілактичних закладів / А.Г. Салманов // Медична практика: організаційні та правові аспекти. – 2011. – № 11. – С.36-40.

116. Салманов А.Г. Вимоги до зберігання та видалення відходів лікувально-профілактичних закладів / А.Г. Салманов // Медична практика: організаційні та правові аспекти. – 2011. – № 12. – С.47-50.

117. Салманов А.Г. Мультірезистентні мікроорганізми: стратегія адекватних дій /А.Г. Салманов // СЕС профілактична медицина. – 2012. – № 1. – С.40-41.

118. Марієвський В.Ф., Макушенко О.С., Салманов А.Г. та ін. Розсповюдженість метицилінрезистентних варіанти серед Staphylococcusaureus, виділених від пацієнтів хірургічного профілю: результати багатоцентрового дослідження / В.Ф.Марієвський, О.С. Макушенко, А.Г. Салманов [та ін.]. // Профілактична медицина. – 2012. – №1 (17). – С.15-21.

119. Салманов А. Г. Проблема антибіотикорезистентності в хірургії. / А. Г. Салманов // Медична практика: організаційні та правові аспекти. – 2012. – № 1. – С.53-55.

120. Салманов А.Г. Контроль за антибіотикорезистентності мікроорганізмів: роль мікробіологічного мониторингу. / А.Г. Салманов // Медична практика: організаційні та правові аспекти. – 2012. – № 2. – С.48-52.

121. Салманов А.Г. Дезінфекція та стерилізація стоматологічного інструментарію. / А.Г. Салманов // Медична практика: організаційні та правові аспекти. – 2012. – №3. – С.53-58.

122. Салманов А.Г. Роль головної медичної сестри у профілактиці внутрішньолікарняних інфекцій. / А. Г. Салманов // Управління закладом охорони здоров’я. – 2012. – №5. – С.1-6.

123. Салманов А.Г. Антибіотикорезистентність в хірургії: Монографія / Салманов А.Г., Марієвський В.Ф., Бойко В.В., Іоффе І.В., Тарабан І.А.– Х.: НТМТ. – 2012. – 456 с.

124. Салманов А.Г. Медична статистика в госпітальній епідеміології. Навч.посіб. / Салманов А.Г., Морозова Н.С., Салманов Е.А. – Х.: НТМТ. 2012. – 186 с.

125. Салманов А.Г. Профілактика хірургічних інфекцій. / А.Г. Салманов / Практика управління медичним закладом. – 2012. – № 6. – С.73-78.

126. Салманов А.Г. Гігієна рук в хірургії./А.Г. Салманов // Хірургія України. – 2012. – № 3(43). – С. 99-105.

127. Салманов А.Г. Рекомендації щодо дезінфекції та стерилізації у закладах охорони здоров’я. / А. Салманов // Управління закладом охорони здоров’я. – 2012. – №8. – С.65-80.

128. Салманов А.Г. Мікробіологічний контроль за дотриманням санітарно-протиепідемічного режиму. / А.Г. Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2012. – №1. – С.48-53.

129. Салманов А.Г. Медичні відходи як резервуар збудників інфекції / А.Г. Салманов// Практика управління медичним закладом. – 2012. – №10. – С.53-63.

130. Салманов А.Г. Інфекційний контроль у закладах охорони здоров’я. / А.Г. Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2012. – №2. – С.29-37.

131. Салманов А.Г. Профілактика післяопераційних інфекцій, спричинених резистентними штамами мікроорганізмів. / А.Г. Салманов // Управління закладом охорони здоров’я. –2012. – №9. – С.23-28

132. Салманов А.Г. Низькотемпературна плазмова стерилізація – сучасний метод стерилізації медичних виробів. / А.Г. Салманов // Управління закладом охорони здоров’я. – 2012. –№11. – С.43-46.

133. Салманов А.Г. Основні вимоги щодо дотримання санітарно-протиепідемічного режиму в закладах охорони здоров’я / А. Г. Салманов // Управління закладом охорони здоров’я. – 2012. – №12. – С.52-57.

134. Салманов А.Г. Документація щодо стерилізації виробів медичного призначення. / А.Г. Салманов // Практика управління закладом охорони здоров’я. – 2012. –№11. – С.26-35.

135. Салманов А.Г. и др. Эпидемиологический надзор за резистентностью к антимикробным препаратам. / А.Г. Салманов, А.К. Толстанов, В.Ф. Мариевский, Бойко В.В., Тарабан И.А. // Новости хирургии. – Витебск. – 2012. – т.20, № 6. – С.94-102.

136. Марієвський В.Ф., Толстанов А.К., Салманов А.Г. та ін. Проблема антибіотикорезистентності в хірургії. Чи є вихід. / В.Ф. Марієвський, А.К. Толстанов, А.Г. Салманов, В.В. Бойко, А.Г. І.В.Іоффе, І.А. Тарабан // Науковий журнал МОЗ України. – 2012. – №1. – С.100-113.

137. Салманов А.Г. Гігієнічні умови праці медичного персоналу. / А.Г. Салманов // Практика управління закладом охорони здоров’я. – 2012. – №12. – С.22-30.

138. Салманов А.Г. Стерилізація виробів медичного призначення. / А.Г. Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2012. – №3. – С.37-43.

139. Салманов А.Г. Інфекційна безпека медичного персоналу / А.Г.Салманов // Медична практика: організаційні та правові аспекти. – 2012. – №4. – С.42-47.

140. Салманов А.Г. Вибір ефективного антибактеріального препарату: Чому фторхінолони? / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський // Український хіміотерапевтичний журнал. – 2012. – №4 (27). – С.117-120.

141. Хирургия.Часть 1. Учебник для студентов V курсов медицинских факультетов медицинских вузов (Модуль 2 «Торакальная, сердечно-сосудистая, эндокринная хирургия»): Авт.кол.: В.В. Бойко, В.Н. Лесовой, Л.И. Гончаренко, Салманов А.Г. и др.: под ред. проф. В.В. Бойко; чл.-кор. НАМНУ, проф. В.Н. Лесового – Харьков, «НТМТ», 2012. – 440 с.

142. Салманов А.Г. Епідеміологічній нагляд за антибіотикорезистентністю збудників ВЛІ. / А.Г Салманов // СЕС профілактична медицина. – 2012. – №6 . – С.32-35.

143. Салманов А.Г. Контроль якості стерилізації / А.Г. Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2013. – №1. – С.25-35.

144. Салманов А.Г. Санітарно-гігієнічні вимоги щодо організації роботи стерилізаційного відділення. / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2013. – №2. – С.54-64.

145. Салманов А.Г. Інфекційна безпека медичного персоналу. / А.Г. Салманов // Практика управління закладом охорони здоров’я. – 2013. – №1. – С.52-60.

146. Салманов А.Г. Оцінювання якості стерилізації хімічними індикаторами /А. Салманов// Практика управління медичним закладом. – 2013. – №3. – С.77-85.

147. Салманов А.Г. Санітарно-гігієнічний та протиепідемічний режим у стерилізаційному відділенні / А. Г. Салманов// Журнал головної медичної сестри. – 2013. – №2. – С.28- 37.

148. Салманов А.Г. и др. Антибиотикорезистентность нозокомиальных штаммов Escherichiacoli в хирургических стационарах Украины. / А.Г. Салманов, А.К. Толстанов, В.Ф. Мариевский // Клиническая инфектология и паразитология. – 2013. – №1 (04). – С.35-50.

149. Салманов А.Г. та ін. Стерилізація виробів медичного призначення / А.Г. Салманов, Н.С. Морозова, В.Ф. Мариєвський. – Х.НТМТ. – 2013. – 496 с.

150. Салманов А.Г. Салманов Э.А. Чистые помещения в лечебно-профилактических учреждениях. / А.Г. Салманов, Э.А. Салманов. Х.НТМТ. – 2013. – 432 с.

151. Салманов А.Г., Толстанов О.К., Пономаренко А.М., Проблема антибіотикорезистентності збудників внутрішньолікарняних інфекцій. / А.Г. Салманов, О.К. Толстанов, А.М. Пономаренко // Актуальні проблеми антибіотикорезистентності, дезінфекції та стерилізації: матеріали  всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 05 квітня 2013. – Київ. – Х.НТМТ. – С.9-13.

152. Пономаренко А.М., Салманов А.Г., Марієвський В.Ф. Епідеміологічний нагляд за антибіотикорезистентністю: Світовий досвід. / А.М. Пономаренко А.М., А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський // Актуальні проблеми антибіотикорезистентності, дезінфекції та стерилізації: матеріали  всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 05 квітня 2013. – Київ. – Х.НТМТ. – С.14-20.

153. Салманов А.Г. та ін. Антибіотикорезистентність в хірургії. / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський, В.В. Бойко та ін. // Актуальні проблеми антибіотикорезистентності, дезінфекції та стерилізації: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 05 квітня 2013. – Київ. – Х.НТМТ. –  С.21-26.

154. Салманов А.Г. Розробка системи епідеміологічного нагляду за післяопераційними інфекціями, спричиненими антибіотико-резистентними штамами мікроорганізмів. / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський // Актуальні проблеми антибіотикорезистентності, дезінфекції та стерилізації: матеріали  всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 05 квітня 2013. – Київ. – Х.НТМТ. –  С.27-40.

155. Марієвський В.Ф., Салманов А.Г., Доан С.І. Раціональній підхід контролю за внутрішньолікарняними інфекціями. / В.Ф. Марієвський, А.Г. Салманов, С.І. Доан // Актуальні проблеми антибіотикорезистентності, дезінфекції та стерилізації: матеріали  всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 05 квітня 2013. – Київ. – ХНТМТ. –  С.41-48.

156. Салманов А.Г., Марієвський В.Ф., Пономаренко В.А., Ярема Т.П., Рябоконь П.В. Антибіотикорезистентність клінічних штамів Pseudomonasaeruginosaв хірургії. / // Актуальні проблеми антибіотикорезистентності, дезінфекції та стерилізації: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 05 квітня 2013. – Київ. – Х.НТМТ. –  С.49-51.

157. Салманов А.Г. та ін. Антибіотики в хірургії. / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський, В.В. Бойко, В.А. Пономаренко [та ін.]. // Актуальні проблеми антибіотикорезистентності, дезінфекції та стерилізації: матеріали  всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 05 квітня 2013. – Київ. – Х.НТМТ. –  С.52-59.

158. Салманов А.Г. Ефективність фторхінолонів до збудників внутрішньолікарняних інфекцій. / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський, І.А. Тарабан // Актуальні проблеми антибіотикорезистентності, дезінфекції та стерилізації: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 05 квітня 2013. – Київ. – Х.НТМТ. –  С.60-62.

159. Морозова Н.С., Салманов А.Г. Дезинфектологические аспекты профилактики внутрибольничных гнойно-септических инфекций. / Н.С. Морозова, А.Г. Салманов // Актуальні проблеми антибіотикорезистентності, дезінфекції та стерилізації: матеріали  всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 05 квітня 2013. – Київ. – Х.НТМТ. –  С.63-67.

160. Морозова Н.С., Салманов А.Г. Основные направления оптимизации системы дезинфекционной профилактики ВБИ./ Н.С. Морозова, А.Г. Салманов // Актуальні проблеми антибіотикорезистентності, дезінфекції та стерилізації: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 05 квітня 2013. – Київ. – Х.НТМТ. – С.68-73.

161. Салманов А.Г. Санітарно-гігієнічний та протиепідемічний режим у стерилізаційному відділенні. / А.Г. Салманов // Журнал головної медичної сестри. -2013.- №2. – С.28-37.

162. Салманов А.Г. Організація роботи і структура централізованого стерилізаційного відділення. / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом.-2013. – №4. – С.30-39.

163. Пономаренко А.М., Салманов А.Г. Епідеміологія антибіотикорезистентності нозокоміальних штамів Staphylococcus aureus в Україні результати багатоцентрових досліджень. // Науковий журнал МОЗ України. – 2013. – №1(2). – С.60-68.

164. Салманов А.Г. Аналіз світового досвіду щодо дезінфекції окремих видів медичних виробів / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2013. – №5. – С.33-43.

165. Салманов А.Г., Мариевский В.Ф. Антибиотикорезистентность нозокомиальных штаммов Staphylococcus aureus в Украине: результаты многоцентровых исследований / А.Г. Салманов, В.Ф. Мариевский // Новости хирургии. – 2013. – Т.21, №4. – С.78-83.

166. Салманов А.Г. Післяопераційні інфекції в Україні / А.Г. Салманов, В.Ф. Мариевський, І.А. Тарабан // Антибіотики і антисептики. – 2013. – №1. – С.22-27.

167. Салманов А.Г. Профілактика інфекцій у стоматології / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2013. – №6. – С.25-33.

168. Салманов А.Г. Санітарно-гігієнічні вимоги до стоматологічної практики / А.Г. Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2013. – №3. – С.41-49.

169. Пономаренко А.М., Салманов А.Г., Марієвський В.Ф. Антибіотикорезистентність нозококоміальних штамів Enterobacterspp. у хірургічних стаціонарах України / А.М. Пономаренко, А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський // Україна. Здоров’я нації. – 2013. – №2 (26). – С.40–49.

170. Салманов А.Г. Вибір ефективного антибактеріального препарату: Чому фторхінолони? / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський // Український хіміотерапевтичний журнал. – 2012. – №3(27). – С.117–120.

171. Салманов А.Г. Профілактика холери / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2013. – №8 (32). – С. 60–71.

172. Салманов А.Г. Профілактика особливо небезпечних інфекцій: холера / А.Г. Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2013. – №4 (10). – С.34-47

173. Салманов А.Г. Профілактика післяопераційних інфекцій. / А.Г. Салманов. – Х.НТМТ. – 2013. – 496 с.

174. Салманов А.Г. Дослідження біологічного матеріалу при гнійно-запальних інфекціях / А.Г. Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2013.- №5 (11). – С.20-26.

175. Салманов А.Г. Антибіотикорезистентність Enterococcus faecalis у хірургічних стаціонарах. / А.Г. Салманов // СЕС профілактична медицина. – 2013. – № 2 . – С.46 – 53.

176. Салманов А.Г. Санітарно-протиепідемічний режим у протитуберкульозних закладах / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом.  – 2013. – № 11 . – С.54-65.

177. Салманов А.Г. Санітарно-протиепідемічний режим у протитуберкульозних закладах / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом.  – 2013. – № 12 . – С.28-36.

178. Салманов А.Г. Вимоги до проведення дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних робіт / А.Г. Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2013. – №6. – С.10-18.

179. Салманов А.Г. Облік та реєстрація інфекційних та паразитарних хвороб / А.Г. Салманов// Практика управління медичним закладом. – 2013. – №10. – С.14-19.

180. Салманов А.Г. Інфекції в хірургії: державна статистика й епідеміологічна діагностика / А.Г. Салманов/ СЕС профілактична медицина – 2014. – №1. – С.14-21.

181. Салманов А.Г.Реєстрація інфекційних та паразитарних хвороб / А.Г. Салманов// Практика управління медичним закладом. – 2014. – №1. – С.52-57.

182. Салманов А.Г. Стерилізація вологим теплом у закладах охорони здоров’я / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2014. – №2. – С.46-54.

183. Салманов А.Г. Санітарно-протиепідеміологічні вимоги до амбулаторії сімейної медицини / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2014. – № 4. – С.40-51.

184. Салманов А.Г. Стерилізація вологим теплом у закладах охорони здоров’я / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2014. – №3. – С.70-80. 184.

185. Лазоришинець В.В., Салманов А.Г. Антибіотикорезистентність збудників внутрішньолікарняних інфекцій. / В.В. Лазоришинець, А.Г. Салманов // Актуальні проблеми внутрішньо лікарняних інфекцій: антибіотикорезистентність, дезінфекція та стерилізація: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18 квітня 2014. – Київ. – С.4-5.

186. Салманов А.Г. Стратегія боротьби з антибіотикорезистентністю в хірургії. / А.Г. Салманов, В.Ф. Мариевский, О.М. Вернер // Актуальні проблеми внутрішньо лікарняних інфекцій: антибіотико -резистентність, дезінфекція та стерилізація: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18 квітня 2014. – Київ. – С.6-7.

187. Салманов А.Г. Післяопераційні інфекції, спричинені антибіотико-резистентними мікроорганізмами в Україні. / А.Г. Салманов // Актуальні проблеми внутрішньо лікарняних інфекцій: антибіотикорезистентність, дезінфекція та стерилізація: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18 квітня 2014. – Київ. – С.8-14.

188. Салманов А.Г., Вернер О.М. Антибіотикорезистентність в хірургічних стаціонарах України / А.Г. Салманов, О.М. Вернер // Актуальні проблеми внутрішньо лікарняних інфекцій: антибіотико -резистентність, дезінфекція та стерилізація: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18 квітня 2014. – Київ. – С.15-17.

189. Салманов А.Г. Антибіотикорезистентність глобальна проблема. / А.Г. Салманов В.Ф. Мариевский, А.В. Руденко // Актуальні проблеми внутрішньо лікарняних інфекцій: антибіотикорезистентність, дезінфекція та стерилізація: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18 квітня 2014. – Київ. – С.18-20.

190. Салманов А.Г., Марієвський В.Ф. Значение фторхинолонов в Украине. / А.Г. Салманов, В.Ф. Мариевский // Актуальні проблеми внутрішньолікарняних інфекцій: антибіотико-резистентність, дезінфекція та стерилізація: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18 квітня 2014. – Київ. – С. 21-23.

191. Салманов А.Г. Клініко-епідеміологічні особливості післяопераційних інфекцій. / А.Г. Салманов, Т.П. Ярема, П.В. Рябоконь // Актуальні проблеми внутрішньо лікарняних інфекцій: антибіотикорезистентність, дезінфекція та стерилізація: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18 квітня 2014. – Київ. – С.24-27.

192. Морозова Н.С., Салманов А.Г. Приоритетные направления совершенствования дезинфектологической профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. / Н.С. Морозова, А.Г. Салманов // Актуальні проблеми внутрішньо лікарняних інфекцій: антибіотикорезистентність, дезінфекція та стерилізація: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18 квітня 2014. – Київ. – С.43-45.

193. Благодатний В.М., Салманов А.Г., Комасько М.І.  Шляхи подолання мультирезистентного туберкульозу. / В.М. Благодатний, А.Г. Салманов, М.І. Комасько // Актуальні проблеми внутрішньо-лікарняних інфекцій: антибіотикорезистентність, дезінфекція та стерилізація: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18 квітня 2014. – Київ. – С.53.

194. Салманов А. Г., Салманов Э. А. Управление рисками в хирургии / А.Г. Салманов, Э.А. Салманов. – Х.: НТМТ. – 2014. – 724 с.

195. Салманов А.Г., Салманов,  Е.А., Салманов Р.А. Визначення термінів у галузі охорони здоров’я / А.Г. Салманов, Е.А. Салманов, Р.А. Салманов. – Х. : НТМТ. – 2014. – 544 с.

196. Салманов А.Г. Стандарты инфекционного контроля/ А.Г. Салманов. – Х.: НТМТ. – 2014. – 560 с.

197. Салманов А.Г. Навчання медперсоналу в системі інфекційного контролю / А.Г. Салманов // Практика управління медперсоналу в системі інфекційного контролю. – 2014. – № 5-6. – С.53-59.

198. Салманов А.Г. Безпечні стандарти та алгоритми проведення медичних процедур / А.Г. Салманов // Журнал заступника головного лікаря. – 2014. – №3. – С.28-32.

199. Салманов А.Г. Проблема резистентності збудників внутрішньолікарняних інфекцій до протимікробних препаратів /А.Г.Салманов // Внутрішньолікарняні інфекції та методи визначення механізмів резистентності їх збудників до антимікробних препаратів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 17.05.2012, тези доповідей учасників конференції. – Київ, 2012.

200. Салманов А.Г. Антибіотикорезистентність глобальна проблема сучасної медицини / А.Г.Салманов // Внутрішньолікарняні інфекції та методи визначення механізмів резистентності їх збудників до антимікробних препаратів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 17.05.2012, тези доповідей учасників конференції. – Київ, 2012.

201. Салманов А.Г. Проблема та шляхи вирішення антибіотикорезистентності: світовий досвід / А.Г.Салманов // Внутрішньолікарняні інфекції та методи визначення механізмів резистентності їх збудників до антимікробних препаратів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 17.05.2012, тези доповідей учасників конференції. – Київ, 2012.

202. Салманов А.Г. Антибіотикорезістентність в хірургії / А.Г.Салманов // Внутрішньолікарняні інфекції та методи визначення механізмів резистентності їх збудників до антимікробних препаратів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 17.05.2012, тези доповідей учасників конференції. – Київ, 2012.

203. Салманов А.Г., Марієвський В.Ф. Резистентність до протимікробних препаратів / А.Г.Салманов, В.Ф. Марієвський // Внутрішньолікарняні інфекції та методи визначення механізмів резистентності їх збудників до антимікробних препаратів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 17.05.2012, тези доповідей учасників конференції. – Київ, 2012.

204. Салманов А.Г., Морозова Н.С. Совершенствования эпиднадзора за внутрибольничными инфекциями / А.Г.Салманов, Н.С. Морозова // Внутрішньолікарняні інфекції та методи визначення механізмів резистентності їх збудників до антимікробних препаратів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 17.05.2012, тези доповідей учасників конференції. – Київ, 2012.

205. Салманов А.Г. и др. Подготовка кадров для решения проблемы с внутрибольничными инфекциями / А.Г.Салманов, Н.С. Морозова, Г.И. Карманова // Внутрішньолікарняні інфекції та методи визначення механізмів резистентності їх збудників до антимікробних препаратів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 17.05.2012, тези доповідей учасників конференції. – Київ, 2012.

206. Салманов А.Г. и др. Актуальные проблемы эпиднадзора за внутрибольничными инфекцями / А.Г.Салманов, А.В. Дехтярь, Е.В. Морозова, Г.И. Карманова // Внутрішньолікарняні інфекції та методи визначення механізмів резистентності їх збудників до антимікробних препаратів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 17.05.2012, тези доповідей учасників конференції. – Київ, 2012.

207. Салманов А.Г. Рекомендації щодо гігієнічного очищення у медичних закладах / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2014. – №7. – С.45-53.

208. Салманов А.Г. Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій, повязаних із внутрішньосудинним катетером / А.Г. Салманов // Журнал заступника головного лікаря. – 2014. – №4. – С.28-34.

209. Салманов А.Г. Рекомендації щодо гігієнічного очищення в медичних закладах / А.Г.Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2014. – №3. – С.12-20.

210. Салманов А.Г. Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров’я, що здійснюють стоматологічну діяльність / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2014. – №8. – С.51-61.

211. Салманов А.Г. Рекомендації щодо гігієнічного очищення в медичних закладах / А.Г.Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2014. – №4. – С.18-26.

212. Салманов А.Г. Рекомендації щодо дезінфекції і стерилізації / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2014. – №9. – С.3-13.

213. Салманов А.Г. Санітарно-протиепідемічні вимоги до дитячих лікарень / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2014. – №10. – С.27-39.

214. Салманов А.Г. Санітарно-протиепідемічні вимоги в стоматології / А.Г. Салманов // Журнал заступника головного лікаря. – 2014. – №5. – С.38-39.

215. Салманов А.Г. Хвороба викликана вірусом Ебола. / А.Г.Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2014. – №5. – С.18-24.

216. Салманов А.Г. Стерилізація оксидом етилену / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2014. – №11. – С.17-34.

217. Салманов А.Г. Банки пуповинної крові, інших тканин і клитин людини / А.Г. Салманов // Журнал заступника головного лікаря. – 2014. – №6. – С.22-31.

218. Салманов А.Г. Профілактика внутрішньолікарняного зараження вірусом імунодефіциту людини / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2014. – №12. – С.23-36

219. Салманов А.Г. Інфекційна безпека ін’єкцій / А.Г.Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2014. – №6. – С.16-32.

220. Салманов А.Г. Зберігання і транспортування донорської крові / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2015. – №1. – С.10-25.

221. Салманов А.Г. Засоби індвідуального захисту. Рекомендації Європейського Союзу / А.Г. Салманов // Журнал заступника головного лікаря. – 2015. – №1. – С.35-44.

222.Салманов А.Г. Епідеміологічний нагляд за внутришньолікарняними інфекціями / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2015. – №2. – С.12-21.

223. Салманов А.Г. Безпечні алгоритми виконання процедур гемодіалізу та перитонелального діалізу / А.Г.Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2015. – №1. – С.22-33.

224. Салманов А.Г.Эпидемиология внутрибольничных инфекций / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2015. – №3. – С.32-38.

225. Салманов А.Г. Легінельоз у медичних закладах / А.Г.Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2015. – №2. – С.8-18.

226. Салманов А.Г. Збірник наукових праць з інфекційного контролю (2006-2009 рр.). Том 1 / А.Г. Салманов.– К.: Аграр Медіа Груп – 2015. – 404 с.

227. Салманов А.Г. Збірник наукових праць з інфекційного контролю (2009-2010 рр.). Том 2 / А.Г. Салманов.– К.: Аграр Медіа Груп – 2015. – 408 с.

228. Салманов А.Г. Збірник наукових праць з інфекційного контролю (2006-2009 рр.). Том 3 / А.Г. Салманов.– К.: Аграр Медіа Груп – 2015. – 404 с.

229. Салманов А.Г. Збірник наукових праць з інфекційного контролю (2012-2014 .рр.).Том 4 / А.Г. Салманов.– К.: Аграр Медіа Груп – 2015. – 408 с.

230. Салманов А.Г. Организация эпидемиологического надзора за внутрибольничными инфекциями.// Матеріали  міжнародної  науково-практичної  конференції  «Інноваційні технології  інфекційного  контролю:  дезінфекція,  стерилізація,  моніторинг нозокоміальних інфекцій, раціональна використання антимікробних препаратів, антимікробна  резистентність»,  20.04.2015,  м.  Київ – К.: Аграр  Медіа  Груп –2015. – С.10-16.

231. Салманов А.Г. Программы, направленные на борьбу с инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи.// Матеріали  міжнародної  науково-практичної  конференції  «Інноваційні технології  інфекційного  контролю:  дезінфекція,  стерилізація,  моніторинг нозокоміальних інфекцій, раціональна використання антимікробних препаратів, антимікробна  резистентність»,  20.04.2015,  м.  Київ – К.: Аграр  Медіа  Груп –2015. – С.17-21.

232. Салманов А.Г. Значение программ инфекционного контроля в борьбе с инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи.// Матеріали  міжнародної  науково-практичної  конференції  «Інноваційні технології  інфекційного  контролю:  дезінфекція,  стерилізація,  моніторинг нозокоміальних інфекцій, раціональна використання антимікробних препаратів, антимікробна  резистентність»,  20.04.2015,  м.  Київ – К.: Аграр  Медіа  Груп –2015. – С.22-29.

233. Салманов А.Г. Інфекції в області хірургічного втручання та антибіотикорезистентність їх збудників у хірургічних стаціонарах м. Києва..// Матеріали  міжнародної  науково-практичної  конференції  «Інноваційні технології  інфекційного  контролю:  дезінфекція,  стерилізація,  моніторинг нозокоміальних інфекцій, раціональна використання антимікробних препаратів, антимікробна  резистентність»,  20.04.2015,  м.  Київ – К.: Аграр  Медіа  Груп –2015. – С.33-43.

234. Атакишизаде С.А., Салманов А.Г. Значение резистентности бактерий к антисептикам и дезинфектантам в профилактике внутрибольничных инфекций.// Матеріали  міжнародної  науково-практичної  конференції  «Інноваційні технології  інфекційного  контролю:  дезінфекція,  стерилізація,  моніторинг нозокоміальних інфекцій, раціональна використання антимікробних препаратів, антимікробна  резистентність»,  20.04.2015,  м.  Київ – К.: Аграр  Медіа  Груп –2015. – С.44-54.

235. Колесников М.М., Салманов А.Г., Скричевская В.М. и др. Концепция генного паразитизма в эпидемиологии инфекционных болезней.// Матеріали  міжнародної  науково-практичної  конференції  «Інноваційні технології  інфекційного  контролю:  дезінфекція,  стерилізація,  моніторинг нозокоміальних інфекцій, раціональна використання антимікробних препаратів, антимікробна  резистентність»,  20.04.2015,  м.  Київ – К.: Аграр  Медіа  Груп –2015. – С.78-79.

236. Колесников М.М., Салманов А.Г., Скричевская В.М. и др. Новые теоретические подходы в эпидемиологии инфекционных болезней в познании природы патогенности возбудителей.// Матеріали  міжнародної  науково-практичної  конференції  «Інноваційні технології  інфекційного  контролю:  дезінфекція,  стерилізація,  моніторинг нозокоміальних інфекцій, раціональна використання антимікробних препаратів, антимікробна  резистентність»,  20.04.2015,  м.  Київ – К.: Аграр  Медіа  Груп –2015. – С.80-82.

237. Салманов А.Г. Внутрішньолікарняні інфекції у стоматології / А.Г. Салманов // Журнал заступника головного лікаря. – 2015. – №2-3. – С.46-56.

238. Салманов А.Г. Організація дезінфекційних і стерилізаційних заходів у медичних закладах / А.Г.Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2015. – №3. – С.8-18.

239. Салманов А.Г. Збірник наукових праць з інфекційного контролю (2012-2014 .рр.).Том 5 / А.Г. Салманов.– Х.: ФОП Попов А.М. – 2015. – 408 с.

240. Салманов А.Г. Эпидемиология внутрибольничных инфекций / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2015. – №4. – С.14-21.

241. Салманов А.Г. Інфекційна безпека в паталогоанатомічних відділеннях і патогістологічних лабораторіях / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2015. – №7. – С.8-19.

242. СалмановА.Г.Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій у відділеннях хірургічного профілю / А.Г. Салманов // Журналзаступникаголовноголікаря. – 2015. – №4. – С.14-25.

243. Салманов А.Г., Вернер О.М. Стерилизация изделий медицинского назначения / А.Г. Салманов, О.М. Вернер. – Х.: ФОП Попов А.М. – 2015. – 412 с.

244. Салманов А.Г. Медичні відходи: рекомендации ВООЗ / А.Г.Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2015. – №4. – С.14-26.

245. Салманов А.Г. Вимоги до планування приміщень різних підрозділів медичних закладів / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2015. – №8. – С.20-30.

246. Салманов А.Г.Використання мийно-дезінфекційних машин у медичних закладах / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2015. – №9. – С.18-23.

247. Салманов А.Г. Рекомендації щодо дезінфекції термолабільних ендоскопів / А.Г.Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2015. – №5. – С.24-33.

248. Салманов А.Г. Профілактика кишкових інфекцій у стаціонарі / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2015. – №10. – С.8-18.

249. Салманов А.Г. Профілактика катетер-асоційованих інфекцій кровотоку / А.Г. Салманов // Журнал заступника головного лікаря. – 2015. – №4. – С.32-40.

250. Салманов А.Г., Салманов Э.А.  Основы инфекционного контроля / А.Г. Салманов, Э.А. Салманов.– К.: Аграр Медіа Груп – 2015. – 658 с. ISBN 978-617-646-288-0

251. Салманов А.Г. Класифікація медичних виробів / А.Г.Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2015. – №6. – С.26-31.

252. Салманов А.Г. Антимікробна резистентність та інфекції, асоційовані з медичною допомогою в Україні / А.Г. Салманов .– К.: Аграр Медіа Груп – 2015. – 452 с. ISBN 978-617-646-325-2

253. Салманов А.Г. Инфекционный контроль и антимикробная резистентность. Учебное пособие / А.Г. Салманов, Э А. Салманов. – К.: Аграр Медіа Груп – 2016. – 640 с. ISBN 978-617-646-349-8.

254. Салманов А.Г. Организация инфекционного контроля / А.Г. Салманов // Журнал заступника головного лікаря. – 2015. – №6. – С.54-64.

255. Салманов А.Г. Медичні вироби: вимоги безпеки / А.Г.Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2016. – №1. – С.6-14.

256. Салманов А.Г. Рекомендації щодо збирання та транспортування біоматеріалів до мікробіологічних лабораторій / А.Г. Салманов // Журнал заступника головного лікаря. – 2016. – №2. – С.6-15.

257Салманов А.Г. Пробы биоматериала и иммунологические методы определения возбудителей инфекционно-воспалительных процессов / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2016. – №4. – С.51-55.

258. Салманов А.Г. Оцінка санітарно-гігієнічних вимог під час державної акредитації закладів охорони здоров’я: Вимоги до внутрішнього оздоблення приміщень / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2016. – №7. – С.8-17.

259. Салманов А.Г. Організація профілактичних заходів у закладах охорони здоров’я: європейський досвід. Санітарно-епідеміологічні особливості підрозділів різного профілю / А.Г. Салманов // Журнал заступника головного лікаря. – 2016. – №4. – С.22-33.

260. Салманов А.Г. Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії / А.Г.Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2016. – №7. – С.6-11.

261. Салманов А.Г. Організація профілактичних заходів у закладах охорони здоров’я: європейський досвід / А.Г. Салманов // Журнал заступника головного лікаря. – 2016. – №3. – С.16-25.

262. Салманов А.Г. Оцінка санітарно-гігієнічних вимог під час державної акредитації закладів охорони здоров’я / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2016. – №6. – С.34-45.

263. Салманов А.Г. Організація дезінфекційних і стерилізаційних заходів у закладах охорони здоровья / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2016. – №8. – С.8-20.

264. Салманов А.Г. Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії. Очищення, дезінфекція та стерилізація наркозно- дихальної апаратури / А.Г.Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2016. – №8. – С.42-50.

265. Салманов А.Г., Салманов Э.А. Стандарты стерилизации: Справочник в шести томах. Том 1 / А.Г. Салманов, Э.А. Салманов. – К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп». –2016.– 384 с. ISBN 978-176-646-362-7.

266. Салманов А.Г., Салманов Э.А. Стандарты стерилизации: Справочник в шести томах. Том 2 / А.Г. Салманов, Э.А. Салманов. – К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп». –2016.– 360 с. ISBN 978-176-646-362-7.

267. Салманов А.Г., Салманов Э.А. Стандарты стерилизации: Справочник в шести томах. Том 3 / А.Г. Салманов, Э.А. Салманов. – К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп». –2016.– 360 с. ISBN 978-176-646-362-7.

268. Салманов А.Г., Салманов Э.А. Стандарты стерилизации: Справочник в шести томах. Том 4 / А.Г. Салманов, Э.А. Салманов. – К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп». –2016.– 352 с. ISBN 978-176-646-362-7.

269. Салманов А.Г., Салманов Э.А. Стандарты стерилизации: Справочник в шести томах. Том 5 / А.Г. Салманов, Э.А. Салманов. – К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп». – 2016.– 332 с. ISBN 978-176-646-362-7.

270. Салманов А.Г., Салманов Э.А. Стандарты стерилизации: Справочник в шести томах. Том 6 / А.Г. Салманов, Э.А. Салманов. – К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп». – 2016.– 388 с. ISBN 978-176-646-362-7.

271. Салманов А.Г. Профілактика інфекцій в області хірургічного втручання: Монографія / А.Г. Салманов.– К.: АграрМедіаГруп – 2016. – 400 с.ISBN 978-617-646-360-3

272. Салманов А.Г., Салманов Э.А. Статистика в госпитальной эпидемиологии:
Учебное пособие / А.Г. Салманов, Э.А. Салманов. – К.: ТОВ «Аграр Медіа
Груп». – 2016. – 272 с. ISBN 978-617- 646-359-7.

273. Салманов А.Г. Определение терминов в госпитальной эпидемиологии: Справочник/ А.Г. Салманов –К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп». – 2016.–268 с. ISBN 978-617-646-358-0.

274. Салманов А.Г. Профілактика інфекцій області хірургічного втручання / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2016. – №9. – С.8-19.

275. Салманов А.Г. Профілактика інфекцій в акушерських стаціонарах та перинатальних центрах / А.Г.Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2016. – №9. – С.48-59.

276. Салманов А.Г. Профілактика інфекцій, пов’язаних наданням медичної допомоги: міжнародний досвід / А.Г. Салманов // Журнал заступника головного лікаря. – 2016. – №5. – С.28-41.

277. Салманов А.Г. Профілактика інфекцій області хірургічного втручання / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2016. – №6. – С.34-42.

278. Салманов А.Г. Профілактика інфекцій в акушерських стаціонарах та перинатальних центрах / А.Г.Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2016. – №10. – С.12-22.

279. Салманов А.Г. Стратегічний план дій України з профілактики інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги та антимікробної резистентності: Монографія / А.Г. Салманов –К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп». – 2016.–26380 с.
ISBN 978-617-646-377-1.

280. Салманов А.Г. Медичні огляди працівників закладів охорони здоров’я / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2016. – №11. – С.28-42.

281. Салманов А.Г. Профілактика інфекцій, пов’язаних наданням медичної допомоги: міжнародний досвід Основні принципи профілактики інфікування пацієнта / А.Г. Салманов // Журнал заступника головного лікаря. – 2016. – №6. – С.6-13.

282. Салманов А.Г. Медичні огляди працівників закладів охорони здоров’я. Протипоказання для роботи за професіями / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2016. – №12. – С.8-18.

283. Салманов А.Г., Савичук Н.О., Вернер О.М. Стандарти інфекційного контролю в стоматології: Навчальний посібник / А.Г. Салманов, Н.О. Савичук, О.М. Вернер –К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп». – 2016.– 424 с.

ISBN 978-617-646-384-9.

284. Салманов А.Г. Стратегічний план з профілактики інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2017. – №1. – С.52-62.

285. Салманов А.Г. Стратегічний план з профілактики інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги. Впровадження сучасних підходів і оптимізація санітарно-гігієнічних заходів з профілактики ІПМД у закладах охорони здоров’я.
/ А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2017. – №2. – С.30-41.

286. Салманов А.Г. Стерилізація та зберігання стоматологічного інструментарію: європейський досвід / А.Г. Салманов // Журнал заступника головного лікаря. – 2017. – №1. – С.34-56.

287. Салманов А.Г. Інфекційний контроль у закладах охорони здоровья шкірно-венерологічного профілю. / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2017. – №4. – С.12-25.

288. Салманов А.Г. Основи інфекційного контролю у стоматології. / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2017. – №3. – С.8-13.

289. Салманов А.Г. Охорона праці медичних працівників у системі інфекційного контролю / А.Г. Салманов // Журнал заступника головного лікаря. – 2017. – №2. – С.32-47.

290. Салманов А.Г. Охорона праці медичних працівників у системі інфекційного контролю. Вимоги до охорони праці працівників інфекційних лікарень (відділень) / А.Г. Салманов // Журнал заступника головного лікаря. – 2017. – №3. – С.34-44.

291. Салманов А.Г. Інфекційний контроль у закладах охорони здоровья фізіотерапевтичного профілю. / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2017. – №5. – С.18-32.

292. Салманов А.Г. Епідеміологічний нагляд ключовий компонент в системі контролю та профілактики антибіотикорезистентності.// Матеріали міжнародної науково-практичної  конференції  «Інфекційний контроль та антимікробна резистентність у галузі громадського здоров’я і ветеринарії», 06.2017, м. Київ – К.: Аграр Медіа Груп –2017. – С.4-8.

293. Салманов А.Г., Вернер О.М. Резистентність мікроорганізмів до антибіотиків глобальна проблема, яка загрожує національної безпеки України.// Матеріали міжнародної науково-практичної  конференції  «Інфекційний контроль та антимікробна резистентність у галузі громадського здоров’я і ветеринарії», 1.06.2017, м. Київ – К.: Аграр Медіа Груп –2017. – С.9-11.

294. Салманов А.Г., Вернер О.М. Антибіотикорезистентність штамів Pseudomonas aeruginosa у хірургічних стаціонарах України в 2014 р. .// Матеріали міжнародної науково-практичної  конференції  «Інфекційний контроль та антимікробна резистентність у галузі громадського здоров’я і ветеринарії», 1.06.2017, м. Київ – К.: Аграр Медіа Груп –2017. – С.21-28.

295. Салманов А.Г., Рубан О.М. Взаємозв’язок здоров’я людей тварин та навколишнього середовища. .// Матеріали міжнародної науково-практичної  конференції  «Інфекційний контроль та антимікробна резистентність у галузі громадського здоров’я і ветеринарії», 1.06.2017, м. Київ – К.: Аграр Медіа Груп –2017. – С.12-13.

296. Салманов А.Г., Рубан О.М. Що таке Єдине здоров’я (One Health)?. .// Матеріали міжнародної науково-практичної  конференції  «Інфекційний контроль та антимікробна резистентність у галузі громадського здоров’я і ветеринарії», 1.06.2017, м. Київ – К.: Аграр Медіа Груп –2017. – С.14-15.

297. Салманов А.Г., Рубан О.М. Музика В.П. Боротьба з антимікробноюрезистентністю з позицій безпеки харчових продуктів. // Матеріали  міжнародної  науково-практичної  конференції  «Інфекційний контроль та антимікробна резистентність у галузі громадського здоров’я і ветеринарії», 1.06.2017, м. Київ – К.: Аграр Медіа Груп –2017. – С.18-20.

298. Салманов А.Г., Рубан О.М. Музика В.П. Единый мир-Единое здоровье. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інфекційний контроль та антимікробна резистентність у галузі громадського здоров’я і ветеринарії», 1.06.2017, м. Київ – К.: Аграр Медіа Груп –2017. – С.29-30.

299. Салманов А.Г., Лугач О.М. Знезараження об’єктів санітарно-ветеринарного нагляду і продукції тваринного та рослинного походження. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інфекційний контроль та антимікробна резистентність у галузі громадського здоров’я і ветеринарії», 1.06.2017, м. Київ – К.: Аграр Медіа Груп –2017. – С.16-17.

300. Салманов А.Г., Налапко Ю.І. Профілактика інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги у відділеннях інтенсивної терапії. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інфекційний контроль та антимікробна резистентність у галузі громадського здоров’я і ветеринарії», 1.06.2017, м. Київ – К.: Аграр Медіа Груп –2017. – С.31-32.

301. Салманов А.Г. Значення концепції «Єдине здоров’я» для громадського здоров’я. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інфекційний контроль та антимікробна резистентність у галузі громадського здоров’я і ветеринарії», 1.06.2017, м. Київ – К.: Аграр Медіа Груп –2017. – С.33.

302. Салманов А.Г., Трохимчук В.В., Вернер О.М. Забруднення навколишнього середовища антимікробними засобами. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інфекційний контроль та антимікробна резистентність у галузі громадського здоров’я і ветеринарії», 1.06.2017, м. Київ – К.: Аграр Медіа Груп –2017. – С.34-35.

303. Салманов А.Г., Трохимчук В.В., Вернер О.М. Поглинання рослинами антимікробних препаратів. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інфекційний контроль та антимікробна резистентність у галузі громадського здоров’я і ветеринарії», 1.06.2017, м. Київ – К.: Аграр Медіа Груп –2017. – С.34-35.

304. Салманов А.Г., Трохимчук В.В., Вернер О.М. Екотоксичність антимікробних препаратів. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інфекційний контроль та антимікробна резистентність у галузі громадського здоров’я і ветеринарії», 1.06.2017, м. Київ – К.: Аграр Медіа Груп –2017. – С.37.

305. Салманов А.Г., Трохимчук В.В., Вернер О.М. Біологічний розпад антимікробних препаратів. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інфекційний контроль та антимікробна резистентність у галузі громадського здоров’я і ветеринарії», 1.06.2017, м. Київ – К.: Аграр Медіа Груп –2017. – С.38-39.

306. Салманов А.Г., Салманов Ш.Г. Одно здоровье: Окружающая среда – животные – человек. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інфекційний контроль та антимікробна резистентність у галузі громадського здоров’я і ветеринарії», 1.06.2017, м. Київ – К.: Аграр Медіа Груп –2017. – С.40-41.

307. Думбадзе Н., Салманов А.Г. Тенденции совершенствования стерилизационного оборудования. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інфекційний контроль та антимікробна резистентність у галузі громадського здоров’я і ветеринарії», 1.06.2017, м. Київ – К.: Аграр Медіа Груп –2017. – С.78-79.

308. Салманов А.Г. Что такое больница. / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2017. – №7. – С.30-34.

309. Салманов А.Г. Эволюция больниц. / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2017. – №8. – С.16-21.

310. Salmanov A., Verner O. Prevalence of methicllin resistant strains of Staphylococcus aureus in surgical departments in Ukraine. Papers from the II

International Scientific Conference «Psychologia, Medicine and Pravo», Held in Katowice (Poland), June 1-2, 1917. Katowice: 2017:P-23.

311. Салманов А.Г. Характеристика современных больниц. / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2017. – №9. – С.28-34.

312. Салманов А.Г. Модели системы здравоохранения в разных странах. / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2017. – №10. – С.38-40.

313. Салманов А.Г. Медична статистика в госпітальній епідеміології. / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2017. – №10. – С.46-50.

314. Салманов А.Г. Факторы, влияющие на качество медицинской помощи. / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2017. – №11. – С.31-50.

315. Салманов А.Г. Аккредитация больниц: опыт стран. / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2017. – №12. – С.18-25.

316. Салманов А.Г. План дій України з антимікробної резистентності // Міжнародний журнал антибіотики та пробіотики. – 2017. – № 1 (1). – С. 10–28.

317. Салманов А.Г. Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Escherichia coliв хірур-гічних стаціонарах України: резуль тати багатоцентрового дослідження (2011—2015 рр.) // Міжнародний журнал антибіотики та пробіотики. – 2017. – № 1 (1). – С. 29–48.

318. Салманов А.Г., Вернер О.М. Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Рseudomo nas aeruginosaв хірургічних стаціонарах України: результати багатоцентрового дослідження (2011— 2015 рр.) // Міжнародний журнал антибіотики та пробіотики. – 2017. – № 1 (1). – С. 49–63.

319. Салманов А.Г. Антибиотикорезистентность нозокомиальных штаммов Acinetobacter spp. в хирургических стационарах Украины: результаты многоцентрового исследования (2009—2015 гг.) // Международный журнал антибиотики и пробиотики. – 2017. – № 1 (1). – С. 70–82.

320. Салманов А.Г., Музика В.П. Боротьба з резистентністю до антибіотиків на принципах концепції «Єдине здоров’я». International Journal of Antibiotics and Probiotics. 2017 Dec; 1 (2): 8-29.

321. Салманов А.Г., Усенко О.Ю. Антибіотикорезистентність клінічних штамів Enterococcus faecalis у хірургічних стаціонарах України: результати багатоцентрового дослідження (2011—2015). International Journal of Antibiotics and Probiotics. 2017 Dec; 1 (2): 30-47.

322. Салманов А.Г., Руденко А.В. Антимікробна резистентність провідних збудників інфекцій сечових шляхів у Києві (Україна). International Journal of Antibiotics and Probiotics. 2017 Dec; 1 (2): 48-60.

323. Salmanov AG, Verner OM. Prevalence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in Kyiv Surgical Hospital (Ukraine). International Journal of Antibiotics and Probiotics. 2017 Dec; 1 (2): 73-83.

324. Салманов А.Г. Резистентність до антибіотиків та біоцидів. International Journal of Antibiotics and Probiotics. 2017 Dec; 1 (2): 92-125.