Журнал

Редакція науково-практичного журналу

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Журнал є форумом для обміну науковою інформацією в таких областях, як інфекційний контроль, дезінфекція, стерилізація, резистентність до протимікробних препаратів, у тому числі до антибіотиків і дезінфікуючих засобів в хірургії, кардіохірургії, травматологія-ортопедії, нейрохірургії, онкології, урології, неонаталогії, акушерстві , гінекології, анестезіологія-реаніматології, офтальмології, оториноларингології, стоматології, трансфузіології.

Метою журналу є широке висвітлення наукових досягнень в галузі клінічної та експериментальної медицини. Журнал публікує статті, що мають наукову і практичну цінність для широкого кола хірургів і охоплюють різні області цієї спеціальності.

Відмінною рисою журналу є те, що він публікує не тільки клінічні, але й експериментальні дослідження, які в подальшому можуть стати базою для розробки нових методів діагностики та лікування хірургічних захворювань, а також профілактики внутрішньолікарняних інфекцій.

У журналі публікуються повнорозмірні оригінальні статті, огляди, лекції, короткі повідомлення, рекомендації практичним лікарям, опис випадків з практики, інформація про наукових форумах.

Перевага надається науково-дослідним роботам, які містять нові результати клінічних та експериментальних досліджень у різних розділах хірургії. Редакцією вітаються огляди, в яких проводиться аналіз сучасних міжнародних публікацій, що дозволяє оцінити стан розглянутої проблеми. Особливу увагу надається повідомленням про клінічні випадки, які заслуговують інтерес міжнародного наукового медичного співтовариства. Для практичних лікарів в журналі публікуються роботи, в яких пропонуються інноваційні методи лікування пацієнтів, нові технологічні розробки. У журналі публікуються також аналітичні матеріали міжнародних конгресів, з’їздів і конференцій з коротким викладом найбільш значимих повідомлень.

Редакція не стягує плату за публікацію статей і не приймає до розгляду комерційні статті. Відсутність фінансових зобов’язань перед авторами дозволяє редакції проводити самостійну видавничу політику і відбирати тільки високоякісні роботи.

Журнал публікує статті українською та російською мовами. Статті іноземних авторів англійською мовою також вітаються. З метою більш широкого знайомства із публікованими матеріалами фахівців, які не володіють російською мовою, в журналі розміщуються більш детальні резюме (обсягом 230-250 слів) кожної оригінальної статті англійською мовою.

Головний редактор журналу і члени редколегії та редакційної ради – висококваліфіковані фахівці, які працюють у провідних медичних центрах України, Молдавії, Грузії, Азербайджану, Республіки Білорусь, інших країн СНД, Туреччини та Європейського Союзу.

Усі публікації попередньо рецензуються і ретельно відбираються. Рецензування рукописів проводять провідні фахівці країн СНД Європейського Союзу. Високі стандарти рецензування, прийняті в журналі, дозволяють публікувати статті досить високого наукового рівня.

Незважаючи на високі вимоги, що пред’являються до опублікованих матеріалів, редакція проводить політику підтримки молодих авторів, а також практикуючих лікарів, які прагнуть опублікувати свої роботи, надаючи всебічну допомогу при підготовці рукописів. Наукові статті аспірантів останнього року навчання, за умови їх повної відповідності вимогам, що пред’являються редакцією, публікуються позачергово після проведення рецензування.

Журнал розповсюджується за передплатою і має міжнародних читачів, у тому числі в Україні, Білорусії, Грузії, Азербайджані, Молдові, Казахстані, Таджикистані, Туркменістані,  Узбекистані, Киргизії, інших країнах СНД та Європейського Союзу, Туреччині . Читачі журналу – студенти, аспіранти, магістри, кандидати наук, професори, керівники мікробіологічних лабораторій, наукові співробітники, а також фармацевти, клінічні мікробіологи, епідеміологи, дезінфектанти, фахівці з інфекційного контролю, лікарі та інші медичні працівники.

Редакція журналу вважає пріоритетним напрямком розвитку включення у світові реферативні бази даних, Scopus, EBSCO та інші.